Swiss

V podstatě Swiss je mým druhým domovem, navštěvuji tuto krásnou alpskou zemi více jak 25 let. Mám tu i část příbuzných, kteří mi zpočátku byli dobrými průvodci. Je zde nejen divukrásná příroda – hory, řeky, malebná údolí, ale i příjemní a pracovití Švýcaři, kteří si své země váží.